Sunday, September 20, 2020

10FORBRASS

Das Blechbläserensemble 10forBrass wurde...

Klosterhof

75433 Maulbronn, Klosterhof 5

September 20, 2020
18:00 clock

Saturday, September 26, 2020

MAULBRONNER KAMMERCHOR | BENJAMIN HARTMANN Leitung

Mit den beiden Konzerten am Abschlusswoc...

Klosterhof

75433 Maulbronn, Klosterhof 5

September 26, 2020
19:00 clock

Sunday, September 27, 2020

MAULBRONNER KAMMERCHOR | BENJAMIN HARTMANN Leitung

Mit den beiden Konzerten am Abschlusswoc...

Klosterhof

75433 Maulbronn, Klosterhof 5

September 27, 2020
17:00 clock