Friday, December 9, 2022

"Swinging in the Snow" - Alexandrina Simeon, Gerd Meyer, Peter Papritz, Peter Resler

Eine weihnachtliche Gala-Bescherung mit ...

Wittelsbacher Schloss Friedberg

86316 Friedberg, Schlossstraße 21

December 9, 2022
20:00 clock

Saturday, December 10, 2022

"Swinging in the Snow" - Alexandrina Simeon, Gerd Meyer, Peter Papritz, Peter Resler

Eine weihnachtliche Gala-Bescherung mit ...

Wittelsbacher Schloss Friedberg

86316 Friedberg, Schlossstraße 21

December 10, 2022
18:00 clock

Sunday, December 11, 2022

"Swinging in the Snow" - Alexandrina Simeon, Gerd Meyer, Peter Papritz, Peter Resler

Eine weihnachtliche Gala-Bescherung mit ...

Wittelsbacher Schloss Friedberg

86316 Friedberg, Schlossstraße 21

December 11, 2022
16:00 clock

Wednesday, January 11, 2023

Helmut Zierl - Lesung: „Follow the Sun - Der Sommer meines Lebens“

„Follow the Sun - Der Sommer meines Lebe...

Wittelsbacher Schloss Friedberg

86316 Friedberg, Schlossstraße 21

January 11, 2023
20:00 clock